PROJEKTAI
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2019 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt

DALYVAUJAME PROJEKTE  „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA“  

Mūsų mokykla dalyvauja „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ projekte.  Nuo 2018 m vasario mėnesio iki 2019 metų vasario mūsų mokyklos mokiniai dalyvaus šešiose edukacinėse veiklose. Tai gamtinės ekologinės krypties ir kultūrinės meninės ir technologijų,  kūrybinių industrijų krypčių programos. Edukacijos vykdomos visoje Lietuvoje, į keliones mokiniai vyksta nemokamai. Vienoje edukacinėje veikloje dalyvauja iki 25 mokinių. Projektas rašytas pradinių klasių mokiniams. Projektą rašė ir koordinuoja pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Edita Šereikaitė.

Edukacinė veikla „Geležinkelių pasaulis“

Toliau vykdome projektą  ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Šį kartą vykome į Vilnių. Ten lankėmės Geležinkelių  muziejuje ir dalyvavome edukacijoje ,,Geležinkelių pasaulis“.

Dalyvaudami edukacinėje veikloje susipažino su geležinkelių srities specifika ir įdomybėmis, su kelininkų, iešmininkų, ryšininkų ir aptarnavimo srities profesijų istorija ir šiuolaikinėmis technologijomis, geležinkelininkų įranga ir darbo priemonėmis, sužinojo, kaip valdomi transporto srautai.

 

 

 

 

Edukacinė veikla „Ropliai ir varliagyviai“

Edukacinė  veikla „Ropliai ir varliagyviai“ vyko Trakų Vokės sodyboje, prie tvenkinio. Užsiėmimų metu  vaikai  sužinojo kur ir kaip gyvena, kaip veisiasi, žiemoja, kuo minta Lietuvoje gyvenantys varliagyviai. Taip pat kokios grėsmės jiems kyla. Įdomiausia, kad patys galėjo „žvejoti“ tvenkinyje, gyvai tyrinėjo tvenkinio gyventojus. Pasivaikščiojo po parka, išgirdo gamtos garsus, klausėsi vandens čiurlenimo. 

    

Edukacinė veikla „Nuo avytės iki kojinytės“

Edukacinė  veikla „Nuo avytės iki kojinytės“ vyko Agluonėnų etnografinėje sodyboje.  Užsiėmimų metu  vaikai  sužinojo apie vilną, jos senovinį kirpimą, šukavimą (karšimą), verpimą, dažymą, siūlų vijimą. Susipažino su įvairiais Klaipėdos krašto ūkininkų naudotais prietaisais, skirtais vilnos apdirbimui. Vėlė   muilo gabalėlį, kurį galės pritaikyti  kaip kempinę.

Smagu, kad visus darbus galėjo išbandyti patys, patyrė daug smagių įspūdžių.

     

Edukacinė veikla „Maistas gamtoje“

Trečiokai vyko į edukacinę veiklą ,,Maistas gamtoje“ Labanore. Susipažino su Lietuvoje natūralioje gamtoje augančiais maistiniais augalais. Pradinių klasių mokiniams skirta išvyka į pažintinį taką, kur vaikai mokėsi pažinti nuodingus ir valgomus grybus bei augalus, ragavo juos.

Įgijo tiriamojo darbo įgūdžių, pažino gamtą ir ugdėsi  gamtamokslinę savimonę. Vaikai patys tyrinėjo augalus,  ir ieškojo jų pritaikymo kasdieniniame gyvenime.

 

 

„ERAZMUS +“ KA1 PROJEKTAS

„PABĖGĖLIŲ INTEGRACIJA: KOKS AŠ ESU – TOKIA IR MANO APLINKA“

Nuo 2017 m. birželio mėnesio mokyklos mokytojų komandos dalyvauja „Erazmus +“ KA1 projekte „Pabėgėlių integracija: koks aš esu – tokia ir mano aplinka“. Projektas vyks 2 metus.

Projekto tikslai:

1. Pasisemti patirties ir idėjų, kaip efektyviau, įdomiau, kompetetingiau organizuoti formalųjį ir neformalųjį  pabėgėlių ugdymą.

2. Integruoti pabėgėlius  į mokyklos kultūrines, pilietines, socialines, pažintines veiklas.

2. Konsultuoti rajono ir respublikos pedagogus pabėgėlių ugdymo ir integracijos klausimais.

3. Gerinti mokyklos bendruomenės anglų kalbos žinių lygį ir įvairių kultūrų supratimą.

Mokytojų komandos tobulins savo asmenines ir dalykines kompetencijas Kroatijoje, Slovėnijoje, Sicilijoje ir Ispanijoje.

Vizito Kroatijoje programos „Anglų kalbos įgūdžių gerinimas“ lūkesčiai:

1. Sumažinti kalbinį barjerą su pabėgėliais, tobulindami anglų kalbos žinias (gebės bendrauti anglų kalba kasdieninėmis temomis);

2. Supažindinti mokinius (anglų kalba) ir mokytojus (lietuvių kalba) su Kroatijos kultūra;

3. Pasidalindami patirtimi su mokyklos mokytojais, skatinti juos taikyti inovatyvius darbo metodus pamokose.

Vizito Slovėnijoje programos „Daugiakultūriškumas - mokytojų vaidmuo imigrantų vaikų integracijos procese“ lūkesčiai:

 

1. Suvokti imigrantų vaikų emocinį ir psichologinį stresą bei prisitaikymo galimybes naujoje aplinkoje;

2. Ieškoti galimybių ir būdų, kaip įveikti savo šalies ir pabėgėlių kultūrinius skirtumus;

3. Integruodami skirtingas veiklas, skatinančias multikulturalizmą klasėje, mažinti kultūrinius ir kalbinius barjerus tarp mokyklos bendruomenės ir pabėgėlių;

4. Gebėti pasiūlyti idėjas mokyklos 2018- 2023 m. strateginiam planui, susijusias su multikultūriškumu mokykloje;

5. Bendradarbiaujant su Ruklos Pabėgėlių priėmimo centru, rajono švietimo institucijomis ir pabėgėlių tėvais, įgyvendinti siekiamas idėjas, naujas iniciatyvas;

6. Tobulinti savo asmenines ir profesines kompetencijas dirbant su pabėgėliais;

7. Įtvirtinti/patobulinti užsienio (anglų) kalbos  žinias.

Vizito Italijoje programos „Darbo su pabėgėliais ir/ ar imigrantais ypatumai: Italijos patirtis“ lūkesčiai:

1. Gebėti reflektuoti ir pervertinti savo profesinius ir socialinius kontekstus bei patirtis, įgyti žinių, kaip analizuoti savo veiklas;

2. Įsigyti priemonių ar darbo praktikos pavyzdžių, padedančių ruošti mokymo(si) ar integracijos programas;

3. Pasiruošti ir galėti pagelbėti savo organizacijos ir kitiems švietimo atstovams priimti šiuolaikinės realijos teikiamus iššūkius;

4. Gebėti efektyviau planuoti veiklas ir rasti tinkamiausius sprendimo būdus;

5. Įtvirtinti/patobulinti užsienio (anglų) kalbos  žinias.

Vizito Ispanijoje programos „Koučingas nepalankioje padėtyje esantiems pabėgėliams: tarpkultūra, tolerancija ir įvairovė“ lūkesčiai:

1. Gebėti geriau valdyti stresą ir emocijas bei mažinti negatyvų požiūrį pabėgėlių atžvilgiu;

2. Gebėti atpažinti ir keisti neigiamus nusistatymus savo aplinkoje pozityviais;

3. Raginti mokytojus taikyti įvairius įrankius ir šaltinius, gerinančius multikultūrinę klasės atmosferą;

4. Skatinti pabėgėlius siekti išsilavinimo;

5. Įtvirtinti/patobulinti užsienio (anglų) kalbos  žinias.

Poveikis projekte dalyvaujantiems dalyviams ir dalyvaujančiai(oms) oganizacijai(oms) bei tikslinėms grupėms:

1. Mokyklos 2008-2023 m. vizijos orientavimas į ateities iššūkius švietimui, pagrįstus multikultūriniu ugdymu.

2. Mokyklos bendruomenės tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas, suvokiant savo ir kitų tapatybę bei tinkamai prisiderinant prie socialinio ir kultūrinio europinio konteksto.

3. Užsieniečių vaikų ugdymo proceso efektyvesnis planavimas ir organizavimas bei tikslingesnė ugdymo turinio ir mokymo(si) strategijų atranka.

4. Dalyvių asmeninių profesinių kompetencijų praplėtimas, planuojant ir organizuojant darbą su pabėgėliais bei skleidžiant ir dalinantis patirtimi su švietimo atstovais.

5. Sklandesnė (saugumas, pasitikėjimas, motyvacija, susidomėjimas ir pan.) pabėgėlių integracija į ugdymo(si) procesą, mokyklos, šalies, Europos gyvenimą.

Apie projekto rezultatus bus pasidalinta:

1. Straipsniai vietinėje ir respublikinėje spaudoje, informacija mokyklos, rajono, respublikos tinklalapiuose, www.etwinning.net ir www.schooleducationgateway.eu tarptautiniuose tinklalapiuose;

2. Pranešimai, mokymai, seminarai mokyklos, miesto, šalies švietimo atstovams, dirbantiems ar besiruošiantiems darbui su pabėgėliais.

Kriterijai, pagal kuriuos bus įvertinti projekto suplanuoti tikslai:

1. Projekto dalyvių savianalizės anketa „Lūkesčių išsipildymas" (prieš/ per/ po kiekvieno mobilumo);

2. Tikslinių grupių/ respondentų interviu/ anketinė apklausa prieš ir po mokymų/ seminarų (mokiniams „Aš ir pabėgėliai", mokytojams „Mano požiūris ir darbas su pabėgėliais", tėvams „Šeimos požiūris į pabėgėlius", švietimo atstovams „Keičiuosi aš- keičiasi ir mano aplinka");

3. Anketa „Pabėgėlių mokinių ir jų tėvų/ globėjų pasiekimų ir savijautos rezultatai".

                                                                                            Projekto vadovė Gitana Lemkienė

Įspūdžiai iš kursų Kroatijoje

     

Mobilumo grupės dalyvių Violetos Gaidamavičienės, Irūnos Januškevičienės, Svetlanos Ržeutskajos, Rasos Šiaulienės vizito Slovėnijoje, Liublijanoje patirtis ir įspūdžiai tema „Daugiakultūriškumas - mokytojų vaidmuo imigrantų vaikų integracijos procese“

Darbo grupėse buvo išklausyti pranešimai bei pasidalinta patirtimis šiomis temomis:
„Tarpkultūrinis ugdymas: kaip sėkmingai įtraukti migrantų vaikus“;
„Kaip įveikti išankstines nuostatas?“;
„Kaip ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją?‘;
„Imigrantų vaikų emocinės ir psichologinės būsenos įveikimas integruojant į naują aplinką“;
„Mokyklos ir vietos bendruomenės bendradarbiavimas“.
Vyko pažintiniai vizitai į mokyklas: į Maks Durjava Maribor pradinę bei profesinę Maisto ir techlologijų mokyklas.

    

 

Mobilumo grupės vizitas į Siciliją 2018 m. balandžio 2-6 d.

Dalyviai: Gitana Lemkienė, Violeta Gaidamavičienė, Irūna Januškevičienė, Edita Šereikaitė.

 

Kursai vyko Sicilijoje - didžiausioje pietų Italijos saloje, (kitaip vadinama Saulės sala), Mesinos rajone esančiame mažame jaukiame miestelyje Itala. 

Kursų pavadinimas ,,Darbo su pabėgėliais ir/ ar imigrantais ypatumai: Italijos patirtis". Šių kursų metu turėjome galimybę susipažinti su Italijos ilgamete patirtimi, dirbant su pabėgėliais ir imigrantais iš trečiųjų, ne Europos sąjungos, valstybių. Nuolat aštrėjanti pasaulio politinė krizė, nevaldomai didėjantys pabėgėlių ir imigrantų iš Afrikos, Azijos šalių srautai sukūrė poreikį savalaikiai reaguoti į situaciją skirtingose srityse. Kartu su į Europą plūstančiais suaugusiais asmenimis, pavojingais būdais sausuma ir jūra atkeliauja mažamečiai, mokyklinio amžiaus vaikai, studentiško amžiaus jaunuoliai. Jų sklandžiai integracijai kitokioje, nei jiems įprasta, švietimo sistemoje būtina pasiruošti, sužinant svarbiausius galimus iššūkius ir jų sprendimo būdus.

Dėkojame kursų vadovei Simonai, kuri supažindino su pabėgėlių suaugusių ir paauglių priėmimo centrais, jų gyvenimo ypatumais, džiaugsmais ir problemomis.

          

 

Ko išmokome, pamatėme, susipažinome Ispanijoje kursų metu?

2018 m. gegužės 5 – 11 d. Erazmus mokytojų komanda dalyvavo Ispanijoje organizuojamuose kursuose. Programos tema „Mokymai nepalankioje padėtyje atsidūrusioms šeimoms (pabėgėliai-prieglobsčio ieškotojai), įvairių kultūrų sąveika, tolerancija ir įvairovė klasėse“. (Vieta: Alcalá de Henares-Madridas-Ispanija).

Dalyviai: V. Gaidamavičienė, D. Stankevičienė, G. Ulinskaitė, K. Ivanovė.

Kursų metu pasisėmė žinių, patirčių bei praktinių įgūdžių šiomis temomis:

- Atsikratyti ir sumažinti streso lygį, suformuoti reikiamus sugebėjimus emocijoms valdyti.

- Sukurti strategijas, kaip elgtis su smurtiniu ar agresyviu elgesiu ir jį pašalinti. Vaikų kaip pabėgėlių patirtis.

- Suprasti fizinės ir psichinės sveikatos problemų priežastis mokytojų profesijoje.

- Gerinti tarpasmeninius santykius švietimo aplinkoje.

- Nustatyti ribojančius ir neigiamus įsitikinimus ir juos paversti teigiamais.

- Analizuokite patyčias, agresyvų elgesį ir žodinį ir fizinį smurtą.

- Įveikti nerimą klasėje. Tolerancija-įvairovė klasėje.

- Sužinoti apie įvairias klasėje taikytinas priemones ir išteklius gerovei sukurti.

Ekskursijos metu po Alcalá de Henares susipažino su  pasaulio paveldu Miguel de Servanteso gimtine bei apsilankė Cervantes‘o Don Kichoto muziejuje.

      

 

PROJEKTAS  „VAIKŲ DIENOS CENTRAS- PILNAVERTĖ VAIKYSTĖ RUKLOJE“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Jonavos rajono savivaldybės administracija 2014 m. spalio 3 d. pasirašė projekto „Vaikų dienos centras-pilnavertė vaikystė Rukloje“ įgyvendinimo sutartį.  Šio projekto tikslas – stiprinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą socialinės rizikos šeimoms ir integruoti jas į visuomenę pilnaverčiam gyvenimui. Projekto uždavinys – įsteigti vaikų dienos centrą nenaudojamose Ruklos J. Stanislausko pagrindinės mokyklos patalpose pirmame aukšte, viename korpuse ir rusyje, kur būtų suremontuotos patalpos ir nupirktos priemonės bei įranga socialinės rizikos šeimų vaikų užimtumui. Numatoma, kad vaikų dienos centras savo veiklą pradės 2015 m. liepos mėnesį. 

 

 

 

     Jei kas paklaustų, kokia buvo mūsų mokyklos pagrindinė Mokyklų pažangos projekto „Geresnių mokymosi pasiekimų link“ idėja, nedvejodami atsakytume Ugdymo plėtotės centro metodininkės Vilijos Zeliankienės žodžiais, kad „...viena iš svarbiausių sėkmingo ugdymo ir mokėjimo mokytis kompetencijos prielaidų – vaikų motyvacija mokytis. Šiuolaikinio ugdymo tikslas – ne vien suteikti dalyko žinių ir išugdyti gebėjimų, bet visų pirma motyvuoti mokinį sąmoningai mokytis visą gyvenimą ir ugdyti savimi pasitikinčią, atsakingą, kompetentingą asmenį. Jei mokinys nėra motyvuotas, negalima tikėtis gerų mokymosi rezultatų, deja, dažnai mokyklose susiduriama su problema, kad net ir gabūs mokiniai stokoja motyvacijos mokytis“. Tad ir mes tikėjome, kad šiuolaikiškas mokinių motyvavimas padeda pagerinti jų pasiekimus.
     Lapkričio mėnesį prasidėjo darbų karštinė – projekto veiklų įgyvendinimas. Skubėjome tokiu tempu, nepagalvodami apie save, artėjančias šventes, kasdieninius rūpesčius, kartais prasilenkdami vieni su kitais tik „labas“, tarsi ištirpome „lapkričio mėnesio laike“. Žinojome tik tai, kad tai svarbu visai mokyklos bendruomenei.
     Jei yra pradžia, tai yra ir pabaiga, kai „darbų karštinė“ baigiasi. Dabar galime pasidalinti mintimis, akimirkomis ir nuotaikomis, kaip mums sekėsi įgyvendinti aktualią idėją – ugdant mokinių kompetencijas siekti aukštesnių mokymosi pasiekimų.
     Džiaugiamės, kad šiame projekte tarp laimėjusiųjų buvome lyderiai. Tad ir toliau pasiryžę tobulėti, kūrybiškai spręsti problemas, išbandyti naujoves. „Ar sugavome motyvaciją?“ –lieka visada atviras klausimas.

Ir kitoms Lietuvos mokykloms linkime sėkmės pasitinkant naujus iššūkius!

                                        Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Lemkienė

 

PROJEKTO „GERESNIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ LINK“ VEIKLŲ KALEIDOSKOPAS

 

SEMINARAS MOKYTOJAMS  „SKAITYMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS ĮVAIRIŲ DALYKŲ PAMOKOSE“

     2014 m. gruodžio 1 d. mokykloje vyko seminaras mokytojams „Skaitymo gebėjimų ugdymas įvairių dalykų pamokose“, kurį vedė lektorė Zita Nauckūnaitė – Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbos didaktikos katedros docentė, UPC Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja.
     Seminaro metu įgijome žinių ir kompetencijų šiomis temomis:
1. Mokymo(si) proceso valdymas, skaitant dalykinius tekstus;
2. Teksto suvokimo strategijų tikslingas taikymas;
3. Šiuolaikinės mokinių kartos teksto suvokimo ypatumų suvokimas ir pritaikymas praktikoje.
     Direktoriaus Dariaus Mockaus iniciatyva organizuojamo posėdžio metu mokytojai pasidalino įspūdžiais apie seminarą – reflektavo „Ką naujo sužinojo? ir „Ką ir kur tai panaudos?“. Diskutuodami grupėse padarėme išvadą, kad sėkminga pamoka yra ta, kai veiklos įdomios, metodai veiksmingi, dauguma mokinių pasiekia uždavinį ir padaro pažangą, bet, svarbiausia, kai kartu su mokiniais planuojama, ką galima daryti kitaip. 

 

 

INTEGRUOTŲ TIKYBOS-DAILĖS PAMOKŲ CIKLAS „KALĖDINĖ KRAITĖ“

     Organizuojant integruotų tikybos – dailės pamokų ciklą vyravo šventinė Kalėdinė nuotaika. Buvo suplanuotos kelios veiklos šia tema: integruotų tikybos - dailės pamokų ciklas „Kalėdinė kraitė“ 5a klasėje ir mokinių akcija ,,Laukime Kalėdų kartu“ 1-4 klasėse.
     Pamokų metu ne tik kalbėjome apie Adventą, artėjančias šv.Kalėdas, išmokome pasigaminti Adventinius vainikus, tačiau svarbiausias akcentas buvo tai, kad akcijos metu mokiniai iš klasės į klasę nešė žinią apie Adventą ir kiekvienai klasei dovanojo pagamintus Adventinius vainikus.
     Mokinių atsiliepimai apie įvykdytas veiklas byloja daugiau nei įamžintos akimirkos nuotraukose:
     „Išmokau daryti Adventinį vainiką. Sužinojau, kad vainikų puošimui tinka įvairios medžiagos, kaštonai, kankorėžiai, samanos“. Silvija Šliužaitė 5a kl.
     „Aš esu Gytis. Ir aš kūriau Adventinį vainiką. Deja, pirmą pamoką nieko neatsinešiau, pamiršau. Tačiau mūsų mokytojos geros, todėl davė medžiagų mano vainiko pagrindui ir jo puošimui. Man teko skubėti, tačiau aš džiaugiuosi savo darbu. Labai ačiū klasės draugams už pagalbą. Norėčiau, kad tokių pamokų būtų daugiau.” Gytis Kriščiūnas 5a kl.
     „Man labiausiai patiko daryti patį vainiką, jį puošti, nes nei karto nebuvau to daręs. Gražesnį padaryti nesigavo, bet ir taip gražų padariau. Mokytojos padėjo, ačiū. Norėčiau dar vainikų pagaminti. Labai patiko“. Justas Šukštulis 5a kl.
„Man labai patiko tokios integruotos dailės - tikybos kalėdinės pamokos, per kurias pynėme Adventinius vainikus, kalbėjom apie Adventą. Tai įdomios, visai kitokios pamokos“. Gabija Krikštaponytė 5a kl.

                                                              Tikybos vyr. mokytoja Jolanta Kiudulienė
                                                          Dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Edita Janavičienė

 

 

 

INTEGRUOTAS ANGLŲ KLB. – GEOGRAFIJOS PROJEKTAS „MANO ŠALIS – LIETUVA“

 

     Lapkričio 26 d. Jonavos rajono Ruklos J. Stanislausko pagrindinės mokyklos 9 klasės mokiniai su mokytojomis K. Galvydyte ir A. Orechoviene  vyko į integruotą anglų kalbos – geografijos pažintinę ir edukacinę pamoką – ekskursiją „Mano šalis - Lithuania”.
     Pirmoji ekskursijos stotelė –Trakų pilis bei jos apylinkės. Nors oro sąlygos nedžiugino, bet pilies muziejaus aplankymas paliko gražų įspūdį. Mokiniai domėjosi istoriniais faktais, architektūra, turėjo galimybę patys nusikaldinti monetas su Trakų pilies atvaizdu. Dalindamiesi įspūdžiais vykome į Vievį, Kelių muziejų. Tai - antroji stotelė, kurioje mūsų laukė muziejaus gidas p. Juozas.  Jis pasakojo apie šio muziejaus įkūrimo istoriją. Turėjome unikalią galimybę tarsi prisiliesti prie vienos iš seniausių Lietuvoje  kelių tiesimo technikos, matėme senuosius autogreiderius, asfalto volus, buldozerius. Dauguma kelių tiesimo technikos pavadinimų mokiniams buvo negirdėti, daugelis sakė, jog yra matę tik senuose filmuose. Kelių muziejaus patalpose yra įrengtas zoologijos kampelis, kuriame įvairių žvėrelių ir paukščių iškamšų asmeninę kolekciją eksponuoja p. Juozas, muziejaus gidas.
     Kelionė tęsėsi į Kauno hidroelektrinę. Tai didžiausia atsinaujinančius energijos išteklius naudojanti hidroelektrinė Lietuvoje. Pastatyta 1960 m. ant Nemuno vagos, aukščiau Kauno miesto. Turėjome galimybę pabuvoti pačiame Nemuno dugne, stebėti turbinų darbą, klausytis Kauno HE darbuotojo pasakojimų apie hidroelektrinę, jos statybos istorinius faktus, bei hidroelektrinės reikšmę Lietuvos ūkiui. Sužinojome, kad Kauno HE buvo suteiktas Lietuvos Prezidento A. M. Brazausko vardas. Moksleiviams labai patiko Kauno marių panorama. Įspūdžių išties daug.
     Ketvirtoji stotelė – Kauno pilis. Tai jau paskutinis mūsų ekskursijos objektas. Į pilies teritoriją įžengėme jau temstant, tad pilies apšvietimas jai suteikė didingumo. Gido pasakojimas ir galimybė pabuvoti pilies rūsiuose suteikė moksleiviams neišdildomą įspūdį, tad ir užduotys po edukacinės pamokėlės buvo įveikiamos.
     Tądien mūsų kelionė po Lietuvą baigėsi. Ji paliko neišdildomą įspūdį ir grožio bei gėrio pajautimą. Laikas bėga, palikdamas savo pėdsaką, jis neužmaršina ir neištrina gėrio ir grožio, laikas gali keisti tiktai formas ir požiūrius.

Geografijos mokytojas A.Orechovienė
Anglų klb. vyr. mokytoja K. Galvydytė

 

 

EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS LAIPIOJIMO CENTRE  „MIEGANTYS DRAMBLIAI“

 

     2014 m. gruodžio 12 d. 8b kl. mokiniai vyko į Kauną į edukacinį sportinį užsiėmimą laipiojimo centre „Miegantys drambliai“.
     Mus pasitikęs instruktorius pademonstravo filmuką ir papasakojimo apie laipiojimo sportą. Mokiniai sužinojo, kokios yra laipiojimo sporto rūšys ir, kad šis sportas reikalauja didelės ištvermės ir gero psichologinio pasirengimo, nes varžyboms naudojamos dirbtinės laipiojimo sienos su prisuktais kybiais, imituojančiais natūralią uolą. Laipiojama ne tik uolomis ar kalnais, bet ir pastatais – toks būdas vadinamas buildering (laipiojimas pastatais). Jis dažniausiai propaguojamas šalyse, kuriose nėra uolų (prie tokių priskiriama ir Lietuva).
     Šį laipiojimo būdą išbandėme ir mes. Mokiniai turėjo įveikti vieną už kitą sudėtingesnes trasas/kliūtis. Vėliau žaidė komandinius žaidimus, kurių metu turėjo padėti draugui bei kovoti ne tik už save, bet ir už komandą. Smagiai praleidę laiką, visi suprato, kad laipiojimas yra ne tik sportas , bet ir laisvalaikio praleidimo būdas.
     Grįždami namo, vieningai sutarėme, kad tokie užsiėmimai ugdo klasės bendrystės jausmą bei moko turiningai leisti laisvalaikį.

                           Klasės vadovė Gitana Lemkienė

  

  

 

CHEMIJOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROJEKTAS „NAUDINGOSIOS  IŠKASENOS“

   Lapkričio 11, 12 dienomis Jonavos rajono Ruklos J. Stanislausko pagrindinės mokyklos 9 klasės mokiniai buvo supažindinti su projektu, vyksiančia veikla, jo tikslais ir uždaviniais. Projekto dalyviams buvo skirtos užduotys: naudojantis IT, biblioteka bei vadovėliais rinkti pirminę medžiagą.

     Lapkričio 19 d. projekto dalyviai devintokai vyko į Jonavos „Neries“ pagrindinės  mokyklos Uolienų ir mineralų muziejų. Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos geografijos mokytoja Eugenija Bieliauskaitė pravedė edukacinę pamoką. Ji supažindino mokinius su muziejaus uolienų ir mineralų kolekcija. Mokiniai ne tik pamatė, kaip atrodo uolienos, bet ir galėjo palaikyti jas rankose. Užsiėmimo pabaigoje mokiniai atliko testą, o  geriausieji buvo apdovanoti skirtukais.
    Gruodžio 2 - 3 dienomis integruotų chemijos ir informacinių technologijų pamokų metu mokiniai rengė pateiktis: susisteminę ir apipavidalinę turimą informaciją, pristatė savo draugams ir buvo įvertinti pažymiais.

Chemijos mokytoja Lina Bruzgienė
informacinių technologijų mokytoja Daiva Šimaitienė

 

 

 

 

„TEATRAS – PASLAPTINGA IR MISTINĖ VIETA, SLEPIANTI DAUG INTRIGUOJANČIŲ PASLAPČIŲ“

     Valstybinio jaunimo teatro aktorė Aušra Pukelytė sukūrė spektaklį - ekskursiją, skirtą supažindinti vaikus  su vidine ir nematoma teatro dalimi. Kelionėje po teatrą ji, pasakodama įvairias istorijas apie teatro pastatą, lydėjo  žiūrovus ten, kur paprastai netenka pabuvoti eiliniam teatro lankytojui: į grimo ir persirengimo kambarius, siuvyklą, kostiumų sandėlį, milžiniškas dekoracijų laikymo patalpas.
     Ekspedicijos dalyvių laukė netikėtumai:  sutikta mistinė teatre klaidžiojanti  Elenos Oginskienės šmėkla, sulaukta minkštų Gauruočio apkabinimų, o teatro grimerių dėka patys mokiniai pavirto personažu ar pasimatavo įmantrius kostiumus.
     Ekskursiją vainikavo Aušros Pukelytės vaidinama pasaka apie išmintingąją princesę, kurios metu buvo galima pamatyti visas spektaklių metu naudojamas technines įmantrybes.
     Po edukacinio užsiėmimo 4a kl. mokiniai apie patirtus įspūdžius sakė, kad tai norėtų pamatyti dar ir dar kartą.

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Edita Šereikaitė

  

 

 

INTEGRUOTA LIETUVIŲ KLB. – GEOGRAFIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA „MANO MIESTELIO ISTORIJOS“

 

     Pažinti savo gimtąjį kraštą – tai džiaugtis jo žmonių literatūriniu palikimu, grožėtis gamtovaizdžiais, pažinti kultūros paminklus, pajausti krašto dvasią, patenkinti savo estetinius poreikius, praturtinti žiniomis visas atminties kerteles.

     Jonavos rajono Ruklos J. Stanislausko pagrindinės mokyklos 9 – 10 klasių mokiniai  vyko į integruotą lietuvių kalbos – geografijos pažintinę ir edukacinę pamoką – ekskursiją „Mano miestelio istorijos“. Ši išvyka remiama Mokyklų pažangos 2014 m. konkurso projekto „Aukštesnių pasiekimų link“ lėšomis.
     Pirmoji ekskursijos stotelė – Jonavos raj. Skarulių Šv. Onos bažnyčia. Mokiniai susidomėję klausėsi Jonavos Krašto muziejaus muziejininkės Ramunė Ruzgienės pasakojamų istorijų  apie Skarulių bažnyčią. Juos nustebino faktas, kad bažnyčios  statybai buvo naudojami kiaušinių baltymai. Aplankėme  kapus, esančius bažnyčios teritorijoje.
     Šveicarijos miestelis - antroji stotelė. Tautodailės ir amatų centre mokiniai turėjo unikalią galimybę tarsi prisiliesti prie lietuviško senojo kaimo, jo amatų, mūsų senolių buities. Matė senovines audimo stakles, kai kurie pirmą kartą pamatė liną, aplankė staliaus dirbtuvių, bitininkystės, žiniuonės kambarėlius.
     Praulių kaime esančioje  žymaus rašytojo dramaturgo Raimundo  Samulevičiaus sodyboje  moksleiviai  daug klausinėjo apie rašytojo kūrybą, vartė jo knygas, skaitė dramų ištraukas. Ne vienas prisipažino, kad pirmą kartą išgirdo apie tragišką dramaturgo Raimundo Samulevičiau likimą, sužinojo apie jo gyvenimo būdą, pomėgius.
     Ketvirtoji stotelė – Žeimiai. Čia yra nuo XVIIIa. išlikęs parkas, kuriame – apie 20 rūšių augalų ir liepų alėja, dvaro svirnas , kumetynas, arklidė. Vaikščiojome po dvaro menes, susipažinome su senoviniais sienų dažymo būdais, apžiūrėjome XVIIIa. drabužių mados stiliaus kolekciją.
     Ekskursiją tęsėme Žeimių dvare. Mokiniai sužinojo, kad  prie dvaro yra Žeimių koplyčia, nuo XVIII a. išlikęs parkas, kuriame yra apie 20 rūšių augalų ir liepų alėja, dvaro svirnas, kumetynas, arklidė. Pabuvojome dvaro viduje. Jo gyventojas Domas aprodė kambarius, papasakojo apie senovinius sienų dažymo būdus,  priatatė XVIIIa. darbužių mados stiliaus kolekciją.
     Priešpaskutinė stotelė buvo Kulvos geomorfologiniame draustinyje ties aukščiausia Jonavos rajono vieta – Kulvos ozo gūbriu. Čia palaidotas Jonavos krašto šviesuolis – Abraomas Kulvietis. Mokiniai sužinojo, kad Kulvietis palaikė ryšius su garsiais pasaulio mokslininkais. Yra išlikęs jo bibliotekos sąrašas, kuris duoda pakankamai aiškų supratimą apie jo išsilavinimą. Be antikinės grožinės literatūros klasikų – Homero, Ezopo, Sofoklio, Euripido, Vergilijaus ir kitų leidinių, joje buvo Platono, Aristotelio, Ptolomėjaus, Plutarcho, Cicerono veikalų, „Civilinės teisės“ 4 tomai, nemaža kalbos mokslo, taip pat religinių protestantiškų knygų. Tai rodo, kad Kulvietis buvo didžiausias ano meto eruditas lietuvis.
     Pakeliavę po Jonavos rajono miestelius, išgirdę jų istorijas, pasigrožėję  žymiomis vietomis, įgyję literatūrinių, geografinių ir istorinių žinių, atkeliavome į paskutinę mūsų maršruto stotelę – Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčią. Jos rūsiuose palaidoti vyskupo Juozapo Kazimiero Kosakovskio (1737-1794 m.), Lietuvos didžiojo etmono Simono Martyno Kosakovskio (1741- 1794 m.), generolo Juozapo Antano Kosakovskio (1772-1742 m.), Napoleono I adjutanto palaikai.
     Ekskursijos metu įgytas žinias moksleiviai apibendrino ir įtvirtino viktorinoje. 

Ekskursijos organizatorės, projekto vykdytojos:
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Regina Šereikė
geografijos mokytoja Aušra Orechovienė. 

 

 

 

MATEMATIKOS PAMOKA 1 KLASĖJE „SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 7. LAPŲ ŠOKIS“

     2014-11-19 d. Ruklos miestelio parke vyko matematikos pamoka 1 klasėje „Sudėtis ir atimtis iki 7. Lapų šokis“. Netradicinėje aplinkoje buvo ugdomos matematinės dalykinės kompetencijos:
1. Mokiniai žaisdami  atliko sudėties ir atimties veiksmus iki 7, įtvirtino skaičiaus 7 sandarą;
2. Stebėdami aplinkoje esančius objektus kūrė uždavinius.
3. Įsitraukdami į bendrą veiklą ir aktyviai dalyvaudami joje, mokiniai domėjosi naujais dalykais, supančia aplinka, stebėjo, mokėsi išklausyti kalbantįjį, bendradarbiauti, valdyti emocijas ir jausmus.
     Priemonės, padalomoji medžiaga ir užduotys buvo parengtos panaudojus Mokyklų pažangos 2014 m. konkurso projekto „Aukštesnių pasiekimų link“ lėšas.
     Pamoką vedė 1 klasės vyr. mokytoja Gitana Čičinskienė

 

 

 

INTEGRUOTA LIETUVIŲ KALBOS - FIZIKOS  EDUKACINĖ IŠVYKA „MANO LIETUVA“

     Ekskursijos organizatorės ir vykdytojos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Regina Šereikė, geografijos mokytoja Aušra Orechovienė.
     2014 m. gruodžio 11d. 5ab ir 7 klasių mokiniai aplankė Trakuose esančią pilį, susipažino su Lietuvos istoriniu, kultūriniu, gamtiniu ir literatūriniu paveldu.  Prie Galvės ežero mokytojos  Regina ir Aušra  papasakojo „Ką byloja Trakų pilių mūrai: legendos, padavimai, tradicijos“, prisiminė  Maironio eilėraštį „Trakų pilis“ ir kaip dėl jos nykimo sielojosi poetas bei siejo dabartį su istorine praeitimi.
     Kelių eismo muziejuje Vievyje mokiniai  susipažino su kelininko profesija,  kelių tiesimo ir tvarkymo senaisiais  įrankiais, mašinomis, vežimais, kelio ženklais, mokėsi teisingai juos pavadinti,  papildė   ir praturtino kalbinį žodyną.
     Lietuvos aviacijos muziejuje Kaune susipažino su  aviacijos istorija, aviacine technika, lakūno profesija, pagilino bei įtvirtino gamtos pažinimo, fizikos mokslų bei kalbinių  techninių terminų žinias.
     Išvykos pabaigoje aplankėme ir pasigrožėjome Kalėdine eglute Kauno Rotušėje.                       

 

 

 

EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS LIETUVOS KINO, TEATRO IR MUZIKOS MUZIEJUJE „VAIDINKIME SU LĖLĖMIS“

     Edukacinis užsiėmimas Lietuvos kino, teatro ir muzikos muziejuje „Vaidinkime su lėlėmis“ – tai projekto „Geresnių mokymosi pasiekimų link“ dalis. Mokytis užsienio kalbų nėra lengva, taip  atsirado idėja  organizuoti edukacinę veiklą „Mokomės kalbos vaidindami su lėlėmis“.
     Lapkričio 20 d. apsilankėme Vilniuje, kur edukacinio užsiėmimo metu sužinojome daug informacijos apie lėlių,  naudojamų lėlių teatre, rūšis, jų valdymo būdus, apie tai,  kaip jos gaminamos. Turėjome galimybę pamatyti jas iš arčiau, prisiliesti prie šių lėlių. Po išsamios vadovės paskaitos klausėme pasakos „Erškėtrožė“, vėliau pasiskirstėme vaidmenimis, „pastatėme“ savo spektaklį. Buvo įdomu valandėlę pabūti aktoriais.
     Grįžę pasidalijome įspūdžiais apie šią neįprastą  veiklą. Štai keletas minčių:
Valė: „Man labai patiko ši išvyka. Mes vaidinome lėlių spektaklį. Man padėjo šis užsiėmimas lavinti savo kalbą“.
Vaida: „Buvome edukacinėje pamokėlėje apie teatro lėles. Apžiūrėjome lėles, vaidinome jomis. Mums paaiškino, kaip galima pasigaminti lėles spektakliams. Aš norėčiau, kad  tai pritaikytų rusų kalbai“.
Milena: „Važiavome su rusų ir kūno kultūros mokytoja.  Muziejaus darbuotoja mums papasakojo apie lėles, jas parodė, perskaitė pasaką. Vėliau repetavome ir vaidinome patys pasaką „Erškėtrožė“ Buvo labai įdomi, linksma ir pamokanti veikla“.
     Pakeliui apsilankėme Gedimino pilyje. Mokytojos E. Kazlauskienė ir S. Ržeutskaja pasiūlė pasigrožėti Vilniaus senamiesčiu, prisiminti miesto įkūrimo istoriją. Daugelis mokinių į Gedimino kalną kopė pirmą kartą. Taip pat mūsų tarpe buvo ir tokių, kurie apsilankė sostinėje  pirmą kartą. Tad džiaugėmės galimybe visą tai pamatyti, įsiminti ir pasigrožėti siauromis senamiesčio gatvėmis, Valdovų rūmais.
     Dabar laukia lėlių gaminimas. Tai procesas, kuriam rimtai ruošiamės. Nors pasigaminti lėles ne taip paprasta, tikimės, kad neužilgo jau repetuosime pasirinktą vaidinimą su savo pačių padarytomis lėlėmis. Moksleiviai paruoš vaidinimą rusų (II-ąja užsienio) kalba. Laukiamas rezultatas – geresni kalbos įgūdžiai, didesnė moksleivių motyvacija, socialinis bendradarbiavimas.

                                                Rusų klb. mokytoja metodininkė S. Ržeutskaja
                                               Kūno kultūros mokytoja metodininkė E. Kazlauskienė

 

 

 

EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS „SENOVĖS EGIPTAS“  KAUNO ŽILINSKO GALERIJOJE

     3a klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje veikloje tema ,,Senovės Egiptas“. Mokiniai pažiūrėję filmą apie Egipto įdomybes, sužinojo, kokie vaisiai ir daržovės atkeliavo į mūsų kraštą iš Egipto, kas yra faraonas, piramidė, mumija. Vėliau apžiūrėjome muziejaus ekspozicijas. Įspūdingą vaizdą paliko atmintyje tikra mumija, sarkofagas. Gidė papasakojo apie piešinių ant sarkofago reikšmę, kartu aptarėme amuletų svarbą Egipto kultūroje, įvertinome Egipto dievų gausybę ir vazų grožį, sužinojome apie piramidžių ilgaamžiškumą.
     Po ekspozicijos apžiūros žaidėme komandinius žaidimus. Dalyvavo 2 komandos „Krokodilas“ ir „Laivas“, kurios turėjo atsakyti į gidės klausimus. Teisingai atsakiusi komanda „plaukė Nilo upe į priekį, kol pasiekė piramidžių slėnį“.
     Aptarinėjant ekskursijos įspūdžius, mokiniai vienbalsiai teigė, kad labiausiai įsiminė mumija, žaidimas, vabalo skarabėjo ir dievų statulėlės.

                                    Pradinio ugdymo vyr. mokytoja S. Korolkova

 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA 1-4  KLASĖSE „AUGU SKAITYDAMAS”

     Lapkričio 25-28 dienomis pradinių klasių mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose Kauno Vaikų literatūros muziejuje. Užsiėmimai kiekvienai klasei buvo pasiūlyti skirtingomis temomis.
     Pirmos klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „XIX amžiaus antroje pusėje gyvenusio vaiko kasdienybė“. Antroje dalyje vaikai vaidino “Kiškį drąsuolį” su popierinėmis lėlėmis ir žaislais.
     Antros klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Gilės nuotykiai Ydų šalyje” Jos metu susipažino su rašytojo V. Petkevičiaus biografija, skaitė, vaidino, improvizavo ištrauką iš knygelės.
     Trečios klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Kelionės į Tandadriką veikėjai kviečia susipažinti”. Jos metu mokiniai vaidino, improvizavo, keliavo kosminiu laivu į Žaislų planetą.
     Ketvirtos klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Vieną kartą gyveno…” Jos metu mokiniai kūrė pasakas panaudodami pasakų kortas, susipažino su stebuklinės pasakos įvykių seka.
     Vaikai išvykomis liko labai patenkinti, patyrė daug įspūdžių. Muziejuje pamatyti eksponatai, pasakų personažai paskatino skaityti daugiau knygų.

 Pradinio ugdymo vyr. mokytojos R. Jurevičienė, S. Pilsudskienė

 

 

 

PROJEKTAS „DUONOS KELIAS“

     Sveikas maistas – sveikas vaikas – sveika visuomenė. Taip pradėjome savo projektą apie duonos kelią. Grūdas po grūdo – vis į tą mažą širdelę. Taip po lašelį, po grūdelį dėjome daug žinių apie duonelės auginimą.
     Visų veiklų metu 3b kl. mokiniai mokėsi gerbti ir mylėti duonelę. Sužinojo, koks ilgas kelias, auginant duoną. Vaikai rinko informaciją apie duoną, lipdė iš molio senovinius rakandus (skirtus duonos kepimui), mokėsi minti mįsles. Savo kalboje naudojo patarles, priežodžius, palyginimus, mokėsi eilėraštukų, dainelių, žaidimų. Kartu sukūrėme knygelę „Viskas iš duonos“.
    Naujos patirties mokiniai įgavo edukacinio užsiėmimo metu Jonavos krašto muziejuje: sužinojo iš kokių grūdų kepama duona, kad ji gali būti juoda ir balta, ragavo, lygino pagal skonį, minkštumą, sudėtį. Sužinojo apie tradicijas, kaip ankščiau buvo auginama, kepama duona, ir kaip šiuo laiku.
     Projektą baigėme vakarone, į kurią buvo pakviesti mokinių tėveliai, seneliai .Vaikus džiugino aktyvus tėvelių dalyvavimas. Tėvai džiaugėsi savo vaikų pasiekimais.

 3b klasės mokytoja  V. Gustienė

 

 

 

PROJEKTO VEIKLA „KOKIA TA MANO – PIRMOJI KNYGELĖ“

     Projekto dalyviai – priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, organizatorė – pedagogė Lilija Lapienienė. Projekto veiklos vyko visą savaitę:
Pirmadienį kalbėjome, kokios būna knygos (storos, plonos, mažos, didelės, kietais viršeliais, minkštais ir t.t.), kokių žanrų (pasakų, eilėraščių, fotoalbumai, enciklopedijos, užduočių knygelės, vadovėliai, spalvinimo knygelės ir t.t.).  Vaikai vartydami knygeles susipažino su jų įvairove.
Antradienį svarstėme, kūrėme, kokios knygelės laikymo, vartymo, skaitymo taisyklės ir kaip gydyti „susirgusias“ knygeles. Apžiūrėjom klasėje esančią biblioteką ir užsiėmėme „gydyti“ knygas.
Trečią dieną keliavome į mokyklos biblioteką, kur apžiūrėjome, kaip gyvena knygos ir kur jų ieškoti pagal tinkamą skaitytojui amžių. Bibliotekos darbuotoja Lilija Stepšienė parodė mums filmuką, kaip „gimsta“ knyga, nuo ko ji prasideda. Nustebome, kiek daug žmonių dirba prie vienos knygelės.
Likusias dvi dienas „rašėme“ piešiniais savo pirmąją knygelę „Mano autobiografija“.
     Vaikai už dalyvavimą projekte gavo padėkas ir dovanėlių: pasakų knygelę, kurią turės nuspalvinti ir pieštuką, kad ir toliau taip uoliai ir gražiai dirbtų.
     Vaikai liko labai patenkinti ir netrukus ėmėsi savo knygelių spalvinimo darbų.

 

 

EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS „ŠILKO KELIU“

     2014 m. lapkričio 13 d. su 8b kl. mokiniai vyko į edukacinę pamoką ,,Šilko keliu“ Kauno M. Žilinsko dailės galerijoje. Pamokos pradžioje buvo rodomas trumpas filmukas apie Kiniją. Gidė mokiniams pasakojo, kad drakonas Kinijoje simbolizuoja sėkmę. Mokiniams buvo užduotis surasti penkiapirštį drakoną, kuris ras, tą visus metus lydės sėkmė, dėliojo sudėtingą dėlionę. Edukacinės programos metu išgirdome įdomių pasakojimų, sužinosite, kas pirmasis atrado popierių, laką, porcelianą, ką reiškia ilgos Budos ausys, kodėl ritinėja švytintį perlą slibinai.

Istorijos vyr. mokytoja  Irūna Januškevičienė

 

 

ISTORIJOS IR PASIRENKAMOJO DALYKO „KRAŠTO GYNYBOS“ UŽSIĖMIMAI

     2014 m. lapkričio 28 d. su 8b ir 8a kl. mokiniais vykome į Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomąjį pulką. Vyko pamoka iš pamokų ciklo ,,Viduramžių ir Naujausiųjų laikų kario ekipuotė ir ginklai”. Mokiniai išklausę paskaitos apie šių dienų kario ekipuotę, galėjo apsirengti kario uniformą, kuprinę, kuri gali sverti iki 25 kg, šaudėme lazeriniais ginklais.

Istorijos mokytoja Irūna Januškevičienė

   

 

EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS ,,KELIONĖ Į EGIPTĄ“ KAUNO M. ŽILINSKO DAILĖS GALERIJOJE

    2014 m. gruodžio 10 d. su 7 ir 6b kl. mokiniais vykome į edukacinę pamoką  ,,Kelionė į Egiptą” Kauno M. Žilinsko dailės galerijoje. Nukeliavome į archajišką piramidžių ir didingų faraonų šalį. Plaukėme Nilu, statėme šventyklas, žaidėme „Krokodilų ir laivų mūšį“, mokėmės hieroglifų rašto. Pamatėme tikrą mumiją, kuri, sako, kartais atgyja… 

Istorijos mokytoja Irūna Januškevičienė

 

EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS ,,LINKSMYBĖS PAGAL GRAIKUS“ KAUNO M. ŽILINSKO DAILĖS GALERIJOJE

     2014 m. gruodžio 11 d. su 5a ir 6b kl. mokiniais vykome į edukacinę pamoką ,,Linksmybės pagal graikus” Kauno M. Žilinsko dailės galerijoje. Susipažinome ne tik su antikinio pasaulio eksponatais, bet ir graikų kultūros veikiamais vėlesnių amžių meno kūriniais.

Mokinių keramikos darbų projektinės veiklos

Informacija atnaujinta: 2018-09-27 16:54:59