PLANAVIMO DOKUMENTAI
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2019 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt

 

 

 

IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas
2017-2018 ir 2018-2019 m.m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Strateginis planas 2018-2022 m.
Įsakymas dėl Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo nr. V1-200 „Dėl 2017 - 2018 ir 2018 – 2019 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
Metinis veiklos planas 2018 metams.
Mokyklinio autobuso naudojimo ir mokinių vežimo tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Įsakymas dėl „Naudojimosi neatlygintinai įstaigos patalpomis Jonavos rajono bendruomenių poreikiams tvarkos aprašo tvirtinimo“
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro naudojimosi neatlygintinai įstaigos patalpomis Jonavos rajono bendruomenių poreikiams
Prašymas dėl įtraukimo į darbo tarybos rinkimų kandidatų sąrašą
Darbo tarybos rinkimų organizavimo tvarkos aprašas ir įsakymas
Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimas dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Jonavos r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (2017-07-27)
Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimas dėl Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo (2017-07-27)
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
Metinis veiklos planas 2017 m.
Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos r. savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas
Priėmimo į Jonavos r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos aprašas
Mokyklos darbuotojų veiklos vertinimo ir įsivertinimo bei skatinimo tvarka
Mokinių nemokamo maitinimo mokykloje tvarkos aprašas
Mokinių lankomumo tvarkos aprašas
Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl pasiekimų įvertinimų objektyvumo nagrinėjimo tvarka
Mokinių elgesio, skatinimo, drausminimo bei poveikio priemonių tvarka
Metodinių grupių nuostatai
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo planas 2013-2018 metams
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos strateginis planas 2014-2018 m.

Informacija atnaujinta: 2018-09-20 15:33:37